کاش همیشه کودک میماندیم

تا به جای دلهایمان

سر زانوهایمان زخمی میشد

/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ژن کاذب

کاش کاش کاش ... [ناراحت]

ماسح

وصیت حضرت آدم چه بود؟!

oOOomid

آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ???آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ?????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ??????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ???????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ?????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ??????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ???????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ?????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ??????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ???????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ????????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ?????????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ????????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ???????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ??????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ?????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ????????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ???????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ??????????آپمــــــــ و منــتـظرتــــــــ ?????????آپمــــــــ و م

حسام

سلام شما در مقابل مشکلات چگونه اید، مثل هویج یا مثل تخم مرغ ! شبیه قهوه؟ عیدتان مبارک!

مهسا

کاش کودک بودم که بزرگترین شیطنت زندگیم نقاشی روی دیوار بود برای من فقط یک نقاشی من او ما بود اومدو همه رو خط خطی کرد و رفت جمله ام زیبا بود:)

حسام

سلام جرج آلن : اگر کسي را دوست داري، به او بگو. زيرا قلبها معمولاً با کلماتي که ناگفته مي‌مانند، مي‌شکنند ..

تندیس تنهایی

´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… سلام ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´,(,¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ * ´´´´´,(, ??????¨¨¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨

Giva

ای کاش کودک بودم ، تا بزرگ ترین شیطنت زندگیم نقاشی روی دیوار بود...