من....

 طعم شیرین یافتن را

در طعم تلخ از دست دادن یافتم

ودر این میان

سهم من تنهایک یادت بخیر

ساده بود...

من ... تو ... ما....

یادت هست ؟

.

.

.

.

تموم شد حالا

تو... او ... شما....

.

.

.

.

 من هم به سلامت

 

 

/ 4 نظر / 17 بازدید
تندیس تنهایی

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ حتما بیا آپت زیبا بود مثل همیشه.پاینده باشی.[قلب][گل][ماچ]

oOOomid

باد می‌آید. برای غربت جاده‌ها و قدم‌های پینه‌بسته‌ام چراغی بیاورید در این بن‌بست بی‌سقف چه زود پیر می‌شود صدا! و مرگ پرنده منهدم می‌کند معنای پرواز را. می‌روم قلم بگیرم نامم را از مسافران این قطار بی‌ایستگاه. برای غربت جاده‌ها و قدمهای خسته‌ام چراغی بیاورید آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم _________✿✿ _________✿✿ ________✿✿ _______✿✿ ______✿✿ ______✿✿ _______✿✿ ________✿✿ _________✿✿ __________✿✿ __________✿✿ _________✿✿ ________✿✿ _______✿✿ ______✿✿ ______✿✿ _______✿✿ ________✿✿ _________✿✿ ________✿✿ _______✿✿ ______✿✿ ______✿✿ _______✿✿ ________✿✿ _________✿✿ __________✿✿ __________✿✿ _________✿✿ ________✿✿ _______✿✿ ______✿✿ ______✿✿ _______✿✿ ________✿✿ _________✿✿ _________✿✿ _________✿✿ ________✿✿ _______✿✿ ______✿✿ ______✿✿ _______✿✿ ________✿✿ _________✿✿ __________✿✿ __________✿✿ _________✿✿ ________✿✿ _______✿✿ ______✿✿ ______✿✿ _______✿✿ ________✿✿ _________✿✿ منتظرم... [بوسه][بوسه][بوسه][خجالت]

ژن کاذب

[گل][گل][گل]